บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด
ธุรกิจเกี่ยวกับส่งออก บรรจุภัณฑ์ พลาสติก ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด
99/9 หมู่ 5 ซอยแก้วอินทร์ 14 ถนนแก้วอินทร์
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: www.knp.co.th
ใช้งานแผนที่