บริษัท ไอเดียลคอร์ป จำกัด
ดำเนินการด้าน สถาบันกวดวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีสาขา 44 สาขา ทั่วประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอเดียลคอร์ป จำกัด
678/12-14 ถนนเจริญนคร
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600