บริษัท ณภูฬ พลัส จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการด้านงานฟ้องคดี ติดตามเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี ยึดทรัพย์ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล สถาบันการเงิน และบุคคลทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ณภูฬ พลัส จำกัด
25/5 ซอยธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถี
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ใช้งานแผนที่