โรงเรียนเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สวัสดิการ
  • - สวัสดิการอาหารกลางวัน
  • - โบนัส
  • - พักผ่อนประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครู
  • - เงินสะสมเลี้ยงชีพ
  • - ชุดฟอร์ม
  • - เงินช่วยงานต่าง ๆ
  • - ทุนการศึกษาบุตรครู บุตรพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนมารดานฤมล
45 ม.12 ต.บางวัว
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เว็บไซต์: www.mandanarumaol.ac.th
ใช้งานแผนที่