บริษัท นิวสตาร์ จีเนียนพาร์ท จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เสริมใหม่ของยานยนต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวสตาร์ จีเนียนพาร์ท จำกัด
152-152/1 ตรอกวัดสามง่าม ถนนพระราม6
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330