Researcher Hub Limited Partnership
บริษัทวิจัยตลาด วิเคราะห์ประมวลผล ทำรายงานและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยความร่วมมือกับบริษัทวิจัยตลาดและเก็บข้อมูลชั่นนำของประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์ของบริษัท
สวัสดิการ
พนักงานประจำ สวัสดิการและประกันสังคมตามมาตรฐานโดยทั่วไป พนักงาน Part Time / Freelance สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เบี้ยขยัน พิจารณาเป็นรายกรณี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Researcher Hub Limited Partnership
สำนักงานภาคสนาม (Rm.414) 251 Studio Residence ปรีดีพนมยงค์ 42 พานิชอนันต์ 7
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.researcherhub.com
ใช้งานแผนที่