บริษัท พสิษฐ์ บิสซิเนส จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับธุรกิจต่างๆเป็นช่องทางการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พสิษฐ์ บิสซิเนส จำกัด
119/27
ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000