โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา
โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ตั้งอยู่ถนนประชาชื่น จัดการเรียนการสอนสำหับระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา
82/849 หมู่บ้านซีเมนท์ไทยซอย 7 ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.nawaphat.ac.th