บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด
ผลไม้อบแห้งคุณภาพดีที่ผลิตมาจากพันธุ์ผลไม้ชั้นยอด ซึ่งอร่อยและดีต่อสุขภาพ โดยผลิตตามมาตรฐานสากล มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยได้การรับรองจาก ISO9000:2001 และ GMP อีกทั้งเรายังยึดมั่นอย่างหนักแน่นที่จะสนับสนุนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องชาวสวนท้องถิ่น โดยเราสนับสนุนการจ้างงานในเขตชุมชน และรับวัตถุดิบจากท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความสุข ความสมบูรณ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระดับชุมชนต่อไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด
เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 11
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.nanafruit.com
วิธีการเดินทาง
อาคารพร้อมพันธุ์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน -สถานียูเนี่ยนมอลล์