นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคริสตัลคอนโดมิเนียมเรวดี1
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คริสตัล ตอนโดมิเนียม เรวดี 1 เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความเรียบร้อยของอาคารชุดและผู้พักอาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยทีมงานนิติบุคคลของเรา 1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน 2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน 3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้พร้อมใช้งาน 4. การออกใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ ของโครงการให้กับเจ้าของร่วม(ลูกบ้าน) 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 6. อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลIPD ค่าแพทย์ค่าห้องฯลฯ - ค่ารักษาผู้ป่วนนอกOPD - เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต - กิจกรรมพนักงาน เช่น New Year Party - ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคริสตัลคอนโดมิเนียมเรวดี1
66 ซอยเรวดี 2
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.crystalcondo.com
วิธีการเดินทาง
- รถเมล์สาย 18 , 33, 32 , 63 , 114 , 505 - รถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานีกระทรวงสาธารณสุข ต่อวินมอเตอร์ไซค์มาโครงการ