ศูนย์ Neurobalance ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างจากการฟื้นฟูทั่วไป โดย Neurobalance ได้ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลและฟื้นฟู โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูจากระบบของประสาทเป็นหลัก
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประจำปีอย่างน้อย 13 วัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นูโร บาลานซ์ จำกัด
65/111 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: http://www.neurobalanceasia.com