บริษัท รัชชวิช เมเนจเม้นท์ จำกัด
รับพัฒนาและฝึกอบรมของฝ่ายขาย เช่น ด้านบุคคลิกภาพ ทักษะการพูด และวิธีการนำเสนอสินค้า ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • Insentive
  • Bonus
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ท่องเที่ยว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รัชชวิช เมเนจเม้นท์ จำกัด
133 หมู่ 1
ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เว็บไซต์: https://form.jotform.me/90637780637467
event langing page