JobThai
บริษัท แอดเวอร์ไทร์ซิ่งเฮาส์ จำกัด
บริษัท แอดเวอร์ไทร์ซิ่งเฮาส์ จำกัด คือ ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อิงค์เจ็ท ไวนิล สติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด ครบวงจร ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย มีความละเอียดสูง โดยสามารถรองรับกำลังผลิตได้วันละ 5,000 ตร.ม.
zero position th
ติดต่อ
บริษัท แอดเวอร์ไทร์ซิ่งเฮาส์ จำกัด
130/24 หมู่ที่ 1
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290