บริษัท กรุงเทพแต่งแร่ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
สวัสดิการ
- ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพแต่งแร่ จำกัด
53 ถนนโยธา
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100