บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยริเริ่มก่อตั้งจากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร มีความมุ่งหวังที่จะให้คนไทย และคนทั่วโลกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ้งล้วนแต่มีส่วนประกอบและประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันไป โดยที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทฯ ได้มีการคัดสรรส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการ และรายงานวิจัยในปัจจุบันเป็นจำนวนมากรองรับว่ามาสาร พฤกษเคมีรวมถึงสารสำคัญหลากหลายชนิดที่มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแล้วว่า ส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาพ ช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทำให้สุขภาพกาย และใจสมบูรณ์แข็งแรงและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทฯ ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้พัฒนาต่อยอด ผ่านการปรับเปลี่ยนสูตรตำรับมาจากคุณหมอแสง หรือ นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผู้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์พื้นบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้ภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด และพัฒนาสือต่อกันมา จนได้เป็นสูตรตำรับยาที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากการใช้งานจริงมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ว่าสามารถบำบัด รักษาโรคต่างๆ ได้เห็นผลจริง โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคสะเก็ดเงิน ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะคิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทย และคนทั่วโลกมีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
Benefits
* ประกันสังคม * ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุด ส.-อา.) * เวลาปฏิบัติงาน 09:00-18:00 น. * ค่าทำงานล่วงเวลา
Contacts
บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 15 ห้อง 1503 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Directions
> รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง ทางออกที่ 2 > รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม ทางออกที่ 2 > รถเมล์สาย 15, 76, 77, 115, 162, 163, 172, 177, 504, 514, 544, 547 และ ปอ.พ.17
See Map