บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสิ่งทอตั้งแต่ปี 2513 โดยในระยะแรกมีทอผ้าเพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีการขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการทอผ้านับแต่ต้นน้ำคือ ปั่นด้าย ไซ้ซิ้ง สืบด้าย ย้อมสีเส้นด้าย ทอผ้า และการ์เม้นท์ ซึ่งเท่ากับว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตผ้าผืนและเสื้อสำเร็จรูปได้อย่างครบวงจร
สวัสดิการ
1.รถรับ-ส่ง 2.ชุดฟอร์ม 3.หอพักฟรี 4.ข้าวฟรี 5.โบนัส 6.ตรวจสุขภาพประจำปี 7.กองทุนประกันสังคม 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9.กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 10.เงินกู้สวัสดิการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.tti.co.th