JobThai
บริษัท ซีพีแรม จำกัด ป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ถือเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งถือกำเนิดมาเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ (7-11) ในประเทศไทย ซีพีแรมตั้งปณิธานที่จะส่งมอบอาหารรสชาติดี มีรสนิยม และให้คุณค่าทางโภชนาการ โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพด้วยการผลิตมาตรฐานโลก และมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของตนเอง อีกทั้งธุรกิจของเรายังครอบคลุมการเป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์ธุรกิจทางด้านอาหารชั้นนำทั่วโลก
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. รถรับ-ส่งพนักงาน 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4. การปรับเงินเดือนประจำปี 5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว 6. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน 7. การประกันอุบัติเหตุพนักงาน 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 9. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11. เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12. โบนัส 4 ครั้ง/ปี
ติดต่อ
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM Co.,Ltd.)
789/173 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: http://www.cpram.co.th