บริษัท เนเฟโค จำกัด
ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออก ถ่านอัดแท่ง เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ 2003
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเฟโค จำกัด
เลขที่ 40 หมู่ที่ 1
ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
เว็บไซต์: www.nefeco.com