บริษัท กัปตัน บาร์เรล จำกัด
Captain Barrel brings passion, innovation and integrity to the imported premium beer industry. We are a family owned company with more than ten 10 years of service. We are always looking for team members who share our passion for our products, our commitment to service and are driven to share in the mutual success.
สวัสดิการ
สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ประกอบไปด้วย • อบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงาน • เงินโบนัสประจำปีและเบี้ยขยัน • ค่าคอมมิชชั่น • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันอุบัติเหตุ, ค่าโทรศัพท์, น้ำมันรถ • ทัศนศึกษาและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี หมายเหตุ : สวัสดิการอาจแต่งต่างกันตามตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กัปตัน บาร์เรล จำกัด
136 สุขุมวิท 50
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.captainbarrel.com
ใช้งานแผนที่