โรงเรียนปลูกปัญญาเป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนสหศึกษา-รูปแบบการเรียนการสอนจะให้ความสำคัญกับ "กระบวนการเรียนรู้" และ "ทักษะ" ที่จำเป็นต่างๆ ควบคู่ไปกับเนื้อหาวิชาที่จำเป็น เพื่อให้นักเรียนสามารถพาชีวิตตนเองให้อยู่รอดในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PLOOKPANYA SCHOOL (โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา)
306/22 มิตภาพ ซอย 4 ถ.เลียบคลองชลประทาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: www.plookpanya.ac.th