บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงงาน โรงไฟฟ้า เป็นต้นก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทในนามบริษัท อาร์.เค.ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้การร่วมมือ – ร่วมทุน ระหว่างบริษัท กวางซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ปี 2016 ได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นในนาม บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ใช้ระบบการบริหารทีมงานเดียวกัน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องจักรและบุคลากรต่างๆ ที่ยังคงใช้ระบบการทำงานทีมเดิม บริษัท นิว หนานหยางฯ ไม่เพียงแต่คงข้อดีของ บริษัท อาร์.เค.ฯ ไว้ แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ปฏิรูปงานที่เหนือกว่าอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้บริษัทมีการบริการและคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของโอนเนอร์ด้วย
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยขยัน - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี - ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด
80 ซ.สุภาพงษ์3 แยก8 (ศรีนครินทร์40)
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: http://www.newnanyang.co.th
วิธีการเดินทาง
ปากซอยศรีนครินทร์40 อยู่ตรงข้ามซีคอนสแควร์
ใช้งานแผนที่