จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อสุขภาพ เช่น อาหารคลีน เครื่องดื่ม ขนม เบเกอรี่ ฯลฯ
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
พนักงานประจำร้าน
pinlocation
mrt iconพระราม 9
salary icon
12,000 บาท
ติดต่อ
เลขที่ 9 อาคาร จีทาวเวอร์ ชั้น บี ถ.พระราม9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 081-909-0098
ใช้งานแผนที่