บริษัท ดาร์กอน ไวร์คัท แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ -งานไวร์คัท Wirecut -CNC,EDM
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -AIA -อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดาร์กอน ไวร์คัท แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 63/4 หมู่ที่ 5
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000