ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลพิษณุ 2003
ประกอบกิจการประเภทการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ ดำเนินงานมากกว่า 15 ปี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เบี้ยขยัน -ประกันอุบัติเหตุ -งานเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลพิษณุ 2003
257
ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ใช้งานแผนที่