JobThai
บริษัท ยันฮีอุตสาหกิจ จำกัด
ประกอบกิจการโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ เปิดมานานกว่า 40 ปี ผ่านมาตรฐานการรับรอง ISO 9001 :2015 จากสถาบัน URS.
สวัสดิการ
ประกันสังคม ห้องพักพนักงาน ยูนิฟอร์ม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ยันฮีอุตสาหกิจ จำกัด
บ้านเลขที่ 1 ซอยรังสิต-นครนายก 48 หมู่บ้าน ธงชัยพาร์ควิลล์ สะพานเขียวเหลือง
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130