บริษัท นอร์ทเทิร์น เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบินเล็ก ให้เช่า, บริการซ่อมแซม ขายอะไหล่ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.โอที 3.โบนัส 4.ประกันสุขภาพกลุ่ม 5.อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ทเทิร์น เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่1/71 ซอยศรีนครินทร์42 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ประจำทางสาย 145,207,133 รถสองแถวสีขาววิ่งจากบางปะแก้ว เมกะบางนา รถสองแถวสีแดงวิ่งจากราม2