Poolprop.Co.,Ltd.
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Poolprop.Co.,Ltd.
103/59 หมู่ที่ 10
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: www.poolprop.com, www.homebester.com