โรงเรียน Rugby School Thailand ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด 187 ไร่ในตำบลเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนไป-กลับ อายุ 2 – 10 ปี และจะเปิดรับนักเรียนอายุ 11 – 18 ปีทั้งแบบประจำและไป-กลับ
ติดต่อ
โรงเรียนนานาชาติรักบี้
7/2 หมู่ 2
ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: www.rugbyschool.ac.th
ใช้งานแผนที่