จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยพัฒนาจากโรงงานผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกและโลหะมาทำการผลิตชิ้นส่วนประกอบของลูกปืนขนาดต่างๆ ที่มีใช้ในส่วนของวพลเรือนและในราชการกองทัพไทย ต่อมาได้พัฒนาให้สามารถทำการผลิตกระสุนครบนัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้ทำการผลิตกระสุนปืนหลายขนาดเพื่อจำหน่าย ได้แก่ กระสุนปืนพกขนาด 9 MM. Luger , .380 Auto, .38 Special, .38 Super, .357 Magnum, .44 Magnum, .45 Auto, 5.56 MM. (M193/M855), 7.60 MM. (M80), 12.7 MM. (M22,M17), 20 MM (M130), 30 MM (30 x 165 MM., 30 x 173 MM.), ปลอกกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 MM (Type 74, Type 76), ปลอกกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 MM. (L60,L70), ปลอกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด 75 MM. , ปลอกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด 105 MM., (TP,M14,M14B4) และกระสุนปืนลูกซองเกจ 12
และผลิตอุปกรณ์ทางทหาร ชิ้นส่วน อะไหล่ ต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ และสนามยิงปืนเอกชน
สวัสดิการ
 • สำหรับพนักงานประจำ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด โดยเพิ่มเติมคือ
 • 1.ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 2.วันหยุดตามประเพณี ไม่ต่ำกว่า 13 วัน
 • 3.วันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่ต่ำกว่า 6 วัน
 • 4.เงินรางวัล/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • 5.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6.วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง(ลาอุปสมบท /ลาคลอดบุตร/งานฌาปนกิจ)
 • 7.ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • 8.ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด/ปี
 • 9.ประกันสังคม/กองทุนทดแทน
 • เวลาทำการ
 • ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
เลขที่ 119 หมู่ที่ 13
ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์: 081-925-0871 / โทร 032-206-459-60
แฟกซ์: 032-206-461
วิธีการเดินทาง
 • https://goo.gl/maps/4Lb6noBzwz8NwH7fA
ใช้งานแผนที่