โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
ประกอบกิจการโรงเรียน ด้านการศึกษาทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ฝึกอบรมหลักสูตรทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
27/14 ถนนน้ำผุด
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000