บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการหล่อเหล็ก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน จำกัด
1/8 หมู่3
ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000