JobThai
บริษัท ซันไชน์ 22 จำกัด
บริหารจัดการ การขาย ให้กับทางลูกค้า ประกอบกิจการคลังสินค้า (Warehouse) คลังสินค้าที่รับ สินค้าเข้ามาทำการคัดแยก แล้วกระจายออกไป ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
ติดต่อ
บริษัท ซันไชน์ 22 จำกัด
เลขที่ 111/1191 หมู่ที่ 4
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570