JobThai
บริษัท นิวเทคลูบส์ เอเซีย จำกัด
ประกอบกิจการ : ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ,อาหาร,เครื่องดื่ม และจำหน่ายสารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และยา
สวัสดิการ
1.เครื่องแบบพนักงาน 2.เงินโบนัสประจำปี 3.เบี้ยพิเศษในการทำงาน -ทำงานนอกบริษัท -ทำงานวันหยุด -พักค้างคืน -ทำงานต่างประเทศ -ค่าขับรถยนต์กรณีที่มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 4.ค่าล่วงเวลาในการทำงาน 5.ปรับค่าจ้างประจำปี 6.ประกันสังคม 7.ประกันอุบัติเหตุ
5 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท นิวเทคลูบส์ เอเซีย จำกัด
77/74 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210