PH Capital Co. Ltd (Pizza Hut)
บริษัท PH Capital ปัจจจุบันมีมากกว่า 100 สาขาในประเทศไทย พร้อมมีแผนขยายายสาขาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวภายใน 2-3ปีนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า เราสามารถให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงทั้งประเทศไทย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PH Capital Co. Ltd (Pizza Hut)
26/24-25 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 15
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330