บริษัท นิวเจนซิก จำกัด
ดำเนินการ ขายสินค้าส่ง และ ปลีก เกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิก และ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
ติดต่อ
บริษัท นิวเจนซิก จำกัด
200/12 อาคาร B3 ถนน บางไผ่-หนองเพรางาย ซอยเกตุอ่ำ
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ใช้งานแผนที่