บริษัท ไทย เทค ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด
ประกอบกิจการด้านการผลิตชิ้นส่วนยาวนานกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่ารถ - ค่าอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย เทค ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด
900/3 หมู่ 15 ซอยเอ็มไทยเมน 1
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
วิธีการเดินทาง
รถตู้ สำโรง-บางบ่อ
ใช้งานแผนที่