บริษัท เอ.ที.อี พรีซิชั่นพาร์ท จำกัด
ประกอบกิจการค้า ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบรถยนต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ.ที.อี พรีซิชั่นพาร์ท จำกัด
60 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120