ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน คลังสินค้า
ติดต่อ
บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด
222 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เว็บไซต์: https://www.neopeb.co.th/frontpage