กรมชลประทาน(สบอ)
เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรมชลประทาน(สบอ)
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิธีการเดินทาง
  • รถเมย์ เรือ แท็กซี่
ใช้งานแผนที่