ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทย และเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร
สวัสดิการ
เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน เบี้ยโรงงาน(ระยอง) เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำฟัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลืองานศพ ค่าครองชีพ(บางตำแหน่ง) ค่ากะ(กรณีเข้ากะ)
9
ติดต่อ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
99 ม.3 (สาขาระยอง)
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: http://www.millconsteel.com