บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดเทค จำกัด
Universal Medtech Co., Ltd. / บจ. ยูนิเวอร์แซล เมดเทค Universal Medtech (UM) เป็นศูนย์บริการการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ครบวงจร มีทีมงานนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์มายาวนาน โดย Universal Medtech ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมระดับโครโมโซม ดีเอ็นเอ และระดับยีน ครอบคลุมกลุ่มโรคทางพันธุกรรมชนิดต่างๆที่พบบ่อย เช่น การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมทารกแรกเกิด การตรวจสุขภาพระดับยีนต่างๆ
สวัสดิการ
1. ค่าโทรศัพท์ 2. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3. เงินเดือนและค่าคอมมิชชั่่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดเทค จำกัด
126/40
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: Facebook/@universalmedmdch