บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง นอกจากนี้บริษัทมีโรงงานผลิตแผ่นโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างเป็นของตนเองคือ บริษัท ทูบีไบรท์ พรีแคสท์ จึงช่วยให้บริษัทสามารถสร้างบ้านที่มีคุณภาพและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ในทางการดำเนินธุรกิจนั้นบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาอสังหาฯเพื่อมอบสิ่งดีให้แก่สังคม จะยึดมั่นในความโปร่งใส และบริหารกิจการอย่างมี ธรรมาภิบาล เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอีก 3 ปี ข้างหน้าจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกัน
1.ประกันสังคม 2.เครื่องแบบพนักงาน 3.ประกันชีวิต 4.ลากิจ , ลาป่วย , ลาพักร้อน ตามกฎหมายแรงงาน 5.อบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน 6.สำนักงาน ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 7.โบนัสตามผลประกอบการ 8.ปรับเงินประจำปี 9.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 10.กระเช้าเยี่ยมไข้ 11.เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส 12.เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 13.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 9% 14.ตรวจสุขภาพประจำปี
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด
662/45 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
รถเมล์สาย 89,35,205 BRT (วัดดอกไม้)