JobThai
บริษัท รับเบอร์ ซอฟท์ จำกัด
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอน หมอน หมอนข้าง รวมถึงสินค้าแปรรูปต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี - วันลาพักร้อน - โบนัสตามผลประกอบการณ์ (พนักงานขายมีค่าคอมมิชชั่น) (พนักงานเย็บมีค่าผลงาน)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท รับเบอร์ ซอฟท์ จำกัด
261/30-31 หมู่ที่ 2 ถนนปานวิถี
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560