บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น - ค่าน้ำมันรถ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าที่พัก - ค่าเบี้ยเลี้ยง - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กองทุนประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด
เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000