บริษัท นัมเบอร์วัน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้ง จำหน่าย อุปกรณ์ IT เช่น โปรเจคเตอร์ , กล้องวงจรปิด
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการบริษัท OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นัมเบอร์วัน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
32/2 หมู่ 3 ต. บางไผ่
ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่