JobThai
บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด
เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการ ธาราญา คอนโด (อาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง/ โครงการ เดอะ ช็อป @มาบตาพุด (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น) อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง/ โครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง/ โครงการบ้านคุณ (ทาวเฮ้าส์ 1 - 2 ชั้น) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
Benefits
- ค่าเช่าบ้าน/ค่าเดินทาง - เงินกองทุนประกันสังคม
Contacts
บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด
1844 ถนนกรุงเกษม
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100