บริษัท ฉัตรมณี กรุ๊ป จำกัด
จัดตั้งห้องพยาบาลในสถานประกอบการ จัดอบรมปฐมพยาบาล,อบรมดับเพลิง จำหน่ายยาเวชภัณฑ์,อุปกรณ์เซฟตี้
สวัสดิการ
ประกันสังคม วันหยุดตามประเพณี วันหยุดตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฉัตรมณี กรุ๊ป จำกัด
613/13 หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290