บริษัท ฉัตรมณี กรุ๊ป จำกัด
จัดตั้งห้องพยาบาลในสถานประกอบการ
จัดอบรมปฐมพยาบาล,อบรมดับเพลิง
จำหน่ายยาเวชภัณฑ์,อุปกรณ์เซฟตี้
Benefits
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดตามประเพณี
  • วันหยุดตามกฏหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฉัตรมณี กรุ๊ป จำกัด
613/13 หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290