บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรไฮดรอลิค
สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าเล่าเรียนบุตร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด
472 ถนน มหาจักร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100