ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส วาย กลาสเซร่า จำกัด
เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.glasceramosaic.com