บริษัท เน็กซ์โพสท์ จำกัด
บริษัท เน็กซ์โพสท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรับชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ใบอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย โบนัสปีละ 2 ครั้ง ประกันสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการอย่างอื่นอีกมากมาย ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดตามวันหยุดธนาคาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็กซ์โพสท์ จำกัด
2/1-2 ซอยลาดพร้าว113 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.nextpos.asia
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 8 27 44 92 96 122 126 137 145 151 156
ใช้งานแผนที่